Растения — живые существа

Есть растения, которые просто не подходят тому или иному человеку или просто противопоказаны в доме. Нельзя держать в доме ни в живом, ни в засушенном виде такие растения как камыш, ковыль, перекати-поле. Это свободолюбивые растения, они сохраняют и источают энергию, провоцирующую уйти из дома. Анютины глазки, по мнению многих, тоже не для квартир, так как их традиционно сажают на могилах. Некоторые считают, что вьющиеся растения добавляют витиеватость и неискренность в семейные отношения. Например, считают, что хойя гонит мужчин на поиски новых приключений, ее так и прозвали — мужигон.

Строгие научные опыты проводили с растениями генетики. Они выключали в растениях определеные гены и смотрели, какая из функций у растений при этом выпадала. Так и нашли ряд молекулярных механизмов, лежащих в основе чувственных реакций. Читать далее Растения — живые существа

Реклама

Արեգակնային համակարգ

Արեգակը և նրա շուրջը պտտվող երկնային մարմինները միասին կազմում են Արեգակնային համակարգը:

Այն ընտանիք է՝ բաղկացած 10 մոլորակներից, որոնց մեծ մասն ունի առնվազն 1 արբանյակ: Արեգակի շուրջը պտտվում են նաև բազմաթիվ այլ, ավելի փոքր երկնային մարմիններ՝ աստղակերպներ կամ փոքր մոլորակներ և գիսավորներ:

Արեգակն աստղ է: Չափերով այն բազմաթիվ անգամ գերազանցում է Արեգակնային համակարգի մյուս երկնային մարմիններին: 10 մոլորակներն են Մերկուրին (Փայլածու), Վեներան (Արուսյակ), Երկիրը, Մարսը (Հրատ), Յուպիտերը (Լուսնթագ), Սատուրնը (Երևակ), Ուրանը, Նեպտունը, Պլուտոնը և 10-րդը: Մոլորակներն աստղերից տարբերվում են նախ և առաջ նրանով, որ չունեն սեփական լույս, բայց լուսարձակում են, որովհետև անդրադարձնում են Արեգակի լույսը:

Տնտեսագիտության տեսություն (ԽԱՉԲԱՌ)

1. Ի՞նչ է կոչվում այն գիտությունների ամբողջությունը, որոնց հետազոտության առարկան արտադրական հարաբերություններն են, աշխատանքի հասարակական կազմակերպման օրինաչափությունները, պատմական որոշակի արտադրաեղանակներում տնտեսագիտական օրենքների գործողությունը, հասարակական արտադրության կառավարման կիրառվող ձևերը և եղանակները։ (ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)

2. Ի՞նչ է կոչվում այնառարկան, այն իրը, որը իր հատկությունների շնորհիվ բավարարում է մարդկային որևէ պահանջմունք։ ( ԱՊՐԱՆՔ)

3. (ՊԱՀԱՆՋ)

4. Ի՞նչ են անվանում` այն նորմալ կենսագործունեության և հոգեկան ակտիվության համար անհրաժեշտ որևէ երևույթի, արժեքի կարիքը։ (ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ)

5. Մասնագիտական գործունեությունը, որը պահանջում է քաղաքական չեզոքություն, և բնութագրվում է՝ որպես կարիերայի առաջընթացով շարժվող ու արժանիքահեն աշխատանք կոչվում է …….։ ( Ծառայություն )

6. (ՌԵՍՈՒԼՍ)

IMG_20190910_214507_953

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Քանի՞ սխալ կա նախադասության մեջ:
«Պատանեկան խանդավառությամբ օրական երեք անգամ կաշեկազմ գրքով հունարեն էր սովորում»:

2.Համապատասխանեցրու հայկական առածների սկիզբն ու ավարտը։

ա. աղոթքն իր տեղը                      1. թուրն իր տեղը
բ. զուռնեն էնտեղ փչիր                2. որտեղ լսող կա

գ. հացը տաշտիցդ վերցրու          3. փախլավան ուրիշը կերավ

դ. տերովին տերն է տարել           4. անտերին՝ գելը

ե. ալյուրը մենք մաղեցինք           5. ընկերը՝ գյուղիցդ

Читать далее ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ЛОРИС МАЛАГУЦЦИ- ԼՈՐԻՍ ՄԱԼԱԳՈՒՑԻ

Реджио Эмилия — город на севере Италии, где после Второй мировой войны открылись детские сады, в которых дошкольников воспитывали и учили, руководствуясь совершенно новыми принципами. Теоретиком нового подхода стал педагог Лорис Малагуцци, опиравшийся на методики и идеи Жана Пиаже, Льва Выготского, Марии Монтессори и других. Малагуцци придерживался мнения, что у каждого ребёнка от природы есть «сто языков», чтобы выразить себя, и задача взрослого — помочь детям использовать свои познавательные возможности. Главные методы в реджио-педагогике: проектная исследовательская деятельность, много творчества, обучение через окружающую среду и сотрудничество педагогов с детьми.

Ռեջջիո Էմիլիան մի քաղաք է Իտալիայի հյուսիսում, որտեղ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո բացվել են մանկապարտեզներ, որոնցում նախադպրոցական տարիքի երեխաները մեծացել և ուսուցանվել են ՝ առաջնորդվելով բոլորովին նոր սկզբունքներով: Նոր մոտեցման տեսաբանը դարձավ ուսուցիչ՝ Լորիս Մալագուցին, որն ապավինում էր Ժան Պյագետի, Լև Վիգոտսկու, Մարիա Մոնտեսորիի և այլոց տեխնիկային և գաղափարներին: Մալագուցին այն կարծիքին էր, որ յուրաքանչյուր երեխա, բնությունից, ունի «հարյուր լեզու» արտահայտվելու համար, և մեծահասակների խնդիրն է օգնել երեխաներին օգտագործել իրենց ճանաչողական կարողությունները: Ռեջջոյի մանկավարժության հիմնական մեթոդներն են ՝ դիզայնի հետազոտական ​​գործունեությունը, շատ ստեղծագործականությունը, միջավայրի ուսուցումն և երեխաների հետ աշխատող ուսուցիչները:

ԱԴՈԼՖ ՖՐԵՅԵՐ

Адольф Ферьер (фр. Adolphe Ferrière; 30 августа 1879, Женева — 16 июня 1960, Женева) — швейцарский педагог и публицист. Сын Фредерика Ферьера, одного из руководителей Международного комитета Красного креста.

 

И сотворили Школу так, как велел им дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Ребенку нравится сознавать, что его работа имеет какой-то смысл, поэтому все устроили так, чтобы его активность не приносила никакой пользы. Он не может оставаться без движения — его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить — ему приказали молчать. Он стремится понять — ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам искать знания — ему они даются в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему они никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Дети отбились от рук. Они бегут из дома, ищут приключений. Они становятся практичны, самоуверенны и упорны без помощи школы и даже вопреки ей. И разрушилась Школа, которая была сотворена по наущению дьявола.

Адольф Ферьер, «Преобразуем школу» (Transformons l’école, 1920) 

Читать далее ԱԴՈԼՖ ՖՐԵՅԵՐ