Բարի օր, ես էմման եմ, 3 տարի է արդեն սովորում եմ կրթահամալիրում:
Իմ դիպլոմային աշխատանքի թեման է «Լեզվական խաղերը՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց»։
Նախքան այս թեման ընտրելը սիրով ուսումնասիրել եմ այն, իսկ հետո ղեկավարիս հետ միասին աշխատել դիպլոմային աշխատանքի շուրջ։Իմ ղեկավարը Աննա Հայրոյանն է:
Շնորհակալ եմ իրեն ինձ ոգևորելու և օգնելու համար:Շատ կարևոր է, որ քո ղեկավարը անկախ քո ունեցած հնարավորությունից քեզ ոգևորում է, և դու կարողանում ես ավելին անել, քան մտածում էիր, որ կարող ես:

Կատարել ենք բազմաթիվ փորձեր, որոնք օգնել են մեզ՝ էլ ավելի լիարժեք դարձնել , իմ դիպլոմային աշխատանքը։ Աշխատանքի գործնական մասը արել եմ ընկեր Աննայի 2-4 տարեկան խմբի սաների հետ հեռավար: Իսկ մինչև հեռավար ուսուցմանն անցնելը շատ աշխատանքներ անում էինք Քոլեջի 5-6 տարեկանների խմբի և 2-4 տարեկանների խմբի սաների հետ և դաստիարակների օգնությամբ:
Իմ բլոգում պատմել եմ, թե ինչ դեր ունի խաղը երեխայի կյանքում։  Խոսել եմ, թե ինչպես կարելի է երեխային ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼ ՀԱՇՎԵԼ կատարել ԽԱՂԵՐ ԵՒ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, խոսել եմ երեխայի երևակայության և մոտիվացիայի մասին։ Ընկեր Աննայի հետ միասին 2֊4  տարեկան երեխաների հետ կատարել ենք Խաղ բեմադրություն, Հովհաննես Թումանյանի «Շունն ու կատուն» , պատրաստել ենք տեսահոլովակ, որտեղ Պետրոսյան Կառոլինան ներկյացնում է իր նկարները և իր ընտանիքի անդամներին

, երեխաներից մեկը կատարել է մի նախագիծ, որտեղ նա պատրաստում է Պիցցա։

Որոշ երեխաներ ցուցադրել են իրենց նկարները, և պատմել դրանց մասին։ Երեխաներից մեկը պատմեց գնդլիկ բոքոնիկը, մյուսը արտասանեց «Ծիտն ու Բազեն «ոտանավորը ։

Անկախ երկրում ստեղծված իրավիճակից, մենք կարողացանք էլ ավելին սովորել և նաև սովորեցնել երեխաներին, և հաճելի պահեր ունենալ նրանց հետ։ Նաև լսել երեխաների ծնողների կողմից ջերմ խոսքեր։

Իմ դիպլոմային աշխատանքն ունի՝ ներածություն, հիմնական մաս և եզրակացություն: Վերջում ներկայացրել եմ դիպլոմային նախագծի եզրակացությունը և այն գրականության ցանկը, որից օգտվել եմ:
Այսքանը: Շնորհակալ եմ…

Բարի օր, ես էմման եմ, 3 տարի է արդեն սովորում եմ կրթահամալիրում:
Դիպլոմային աշխատանքի թեման է «Լեզվական խաղերը՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց»։
Նախքան այս թեման ընտրելը սիրով ուսումնասիրել եմ այն, իսկ հետո ղեկավարիս հետ միասին աշխատել դիպլոմային աշխատանքի շուրջ։Իմ ղեկավարը Աննա Հայրոյանն է:
Շնորհակալ եմ իրեն ինձ ոգևորելու և օգնելու համար:Շատ կարևոր է, որ քո ղեկավարը անկախ քո ունեցած հնարավորությունից քեզ ոգևորում է, և դու կարողանում ես ավելին անել, քան մտածում էիր, որ կարող ես:

Կատարել ենք բազմաթիվ փորձեր, որոնք օգնել են մեզ՝ էլ ավելի լիարժեք դարձնել ,մեր դիպլոմային աշխատանքը։ Աշխատանքի գործնական մասը արել եմ ընկեր Աննայի 2-4 տարեկան խմբի սաների հետ հեռավար: Իսկ մինչև հեռավար ուսուցմանն անցնելը շատ աշխատանքներ անում էինք Քոլեջի 5-6 տարեկանների խմբի և 2-4 տարեկանների խմբի սաների հետ և դաստիարակների օգնությամբ:
Իմ դիպլոմային աշխատանքն ունի՝ ներածություն, հիմնական մաս և եզրակացություն: Վերջում ներկայացրել եմ դիպլոմային նախագծի եզրակացությունը և այն գրականության ցանկը, որից օգտվել եմ:
Այսքանը: Շնորհակալ եմ…

Դիպլոմային աշխատանք (2020թ.)

Երևանի«Մխիթար Սեբաստացի»կրթահամալիրի քոլեջ
Նախադպրոցական մանկավարժություն

Դիպլոմային աշխատանք
Թեմա՝ «Լեզվական խաղերը որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց»

Ուսանող՝ Էմմա Գաբրիելյան
Ղեկավար՝ դաստիարակ Աննա Հայրոյան
Գրախոս՝

Երևան, 2020

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. «Լեզվական խաղերը որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց »:
1. Խոսքի զարգացում
1.1 Երեխայի կողմից լեզվական միավորների յուրացումը և կիրառումը խոսքի մեջ:
1.2 Նախադպրոցականի ստեղծագործական երևակայության զարգացման պայմանների ապահովում՝ խաղերի միջոցով:
1.3 Ընտանեկան նախագիծ ՝ «Ուրախ բլբլոց»

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ……………………………………………………………
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Իմ դիպլոմային աշխատանքի թեման է՝ «Լեզվական խաղերը որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց»:
Աշխատանքում կարևորել եմ ազատ խոսքը, ստեղծագործական երևակայությունը, լեզվական խաղերը:
Անձի հիմնական որակները ձևավորվում են վաղ մանկության շրջանում: Նախադպրոցական տարիքը բնութագրվում է երեխայի գիտակցական, ֆիզիկական, լեզվական, սոցիալական, զգայական զարգացման արագընթաց փոփոխություններով: Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր է վաղ հասակից երեխայի մեջ ձևավորել դրականը,լավն ու բարին, որը հետագայում կդառնա ապագա քաղաքացու բարեհաջող զարգացման, ուսումնառության և հաղորդակցական հմտությունների կայուն հիմք:
Ուղեղի զարգացումը տեղի է ունենում մինչև 7 տարեկանը (հատկապես վճռորոշ է հասունացման 3 տարեկան շրջափուլը, երբ կազմավորվում են նյարդային հիմնական կապերը): Այն, ինչ ձևավորվում է վաղ հասակում, պայմանավորում է մարդու վարքը ամբողջ կյանքի ընթացքում: Վաղ հասակի երեխաների դաստիարակությունը և կրթությունը երեխայի հիմնական իրավունքներից է և դիտարկվում է որպես անձի զարգացման հիմք: «Կրթություն բոլորի համար» համաշխարհային հռչակագրում ընդունված է, որ ուսուցումն սկսվում է ծնված օրվանից:
Նախադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական գործընթացում իրականացվում է խոսքային հաղորդակցումը և ձևավորվում ու զարգանում են երեխայի խոսքի զարգացման հետևյալ խնդիրները` բառապաշարի հարստացում և ակտիվացում, կապակցված խոսքի զարգացում, հնչարտաբերման զարգացում, խոսքի քերականական կողմի յուրացում: Դրանք նախադրյալներ են ստեղծում դպրոցում` մայրենի լեզվին լիարժեք տիրապետելու համար: Խոսքային հաղորդակցումը ենթադրում է, որ երեխան օգտվելով լեզվի միջոցներից՝ շրջապատող միջավայրի մարդկանց և հասակակիցների հետ ստեղծում է փոխհարաբերություններ և մտնում փոխգործունեության մեջ:

Продолжить чтение «Դիպլոմային աշխատանք (2020թ.)»

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 

mskh.am

qollege.mskh.am

Աշոտ Բլեյան

<<Դպիր>>

Թամար Ղահրամանյան

Սամվել Թամազյան

Մանիկ Պողոսյան

Նելլի Գեղամյան

Անահիտ Մելքոնյան

Թերեզա Թումանյան

Մարինե Մկրտչյան

Էմմա Գաբրիելյան (նախադպրոցական կրթություն)

Ղազարյան Ալյոնա (նախադպրոցական կրթություն)

Ղևոնդյան Անահիտ (նախադպրոցական կրթություն)

Գրետա Հովակիմյան (նախադպրոցական կրթություն)

Ասլանյան Էլեն (նախադպրոցական կրթություն)

Հաջյան Մերի (նախադպրոցական կրթություն)ր

Պետրոսյան Ինգա (նախադպրոցական կրթություն)

Արփինե Աթալյան (նախադպրոցական կրթություն)

Հասմիկ Հարությունյան (Նախադպրոցական կրթություն)

Արփինե Աթալյան (Նախադպրոցական կրթություն)

Այդինյան Նոնա (Նախադպրոցական կրթություն)

Լուսինե Թահհան (Նախադպրոցական կրթություն)

Ամալյա Կաթունյան (Նախադպրոցական կրթություն

Խաղեր

 

Բարև, ես…
Անհրաժեշտ պարագաներ’ խմբում բոլոր երեխաները և դաստիարակը իրենց ձեռքով պատրաստած տիկնիկ են ունենում: Խաղավարը և երեխաները իրենց ձեռքերին հագցնում են իրենց տիկնիկները, մի ձեռքով սեղմում են իրենց տիկնիկի ձեռքը և ներկայանում, ինչպես ուզում են: Օրինակ խաղի փորձարկումից.
— Բարև, ես Սաթիկն եմ և սիրում եմ երգել:
— Բարև, ես շնիկն եմ, ոչ մեկին չեմ կծում:
— Բարև, ես ծաղրածուն եմ և գունավոր թշիկներ ունեմ

Բարևախաղ
Երեխաները իրար կողք են կանգնում: Կարող են շրջանաձև կանգնել: Դաստիարակը երեխաների հետ է կանգնում: Նա էլ սկսում է խաղը: Աջ ձեռքով թույլ հարվածում է իր աջ կողքին կանգնած երեխայի ձախ ձեռքին /թույլ ծափ է տալիս իր և կողքինի ձեռքով) և տալով ընկերոջ անունը’ բարի լույս է մաղթում’ նշելով իր անունը.
Օրինակ
— Բարի լույս, Արտա կ, ես Աստղիկն եմ:
Արտակը հարվածում է իր կողքինի ձեռքին.
— Բարի լույս, Արմինե , ես Արտակն եմ:
Արմինեն նույն կերպ շարունակում է’ հարվածելով կողքինի ձեռքին.
— Բարի լույս, Հասմի կ, ես Արմինեն եմ: Խաղն ավարտվում է, երբ շրջանն ավարտվում է:
Խաղը հետո զարգացվում է: Երեխաները և աշխատողները գնդակը փոխանցում են միմյանց’ իրար անուն դնելով:
Օրինակ՛ — Մարինե , դու խնձոր ես:
Մարինեն գնդակը տալիս է Աշոտին և ասում.
— Աշո տ, դու բողկի նման ես:
Աշոտը գնդակը տալիս է Լուսինեին.
— Լուսինե , դու անձեռոցիկ ես:
— Ալի կ, ղու փուշ ես:

Продолжить чтение «Խաղեր»

Ճվիկներ, խաղիկներ-թռնոցիներիներ

Երեխաները աջ ձեռքի բութով և ցուցամատով բռնում են իրենց ձախ ձեռքի մաշկից, տակի ձեռքով նույն կերպ բռնում ընկերոր ազատ ձեռքը… (ստացվում է իրար բռնած ձեռքերի շարան-աշտարակ): Շարան-աշտարակը, վերև-ներքև շարժելով, արտասանում են.
_Ճվի~կ, ճվի~կ, ճկութիկ,
Երկեն տաճիկ, բարակ լաճիկ,
Ճվի~կ, ճվի~կ, ճկութիկ,
(Վերջում աշտարակը քանդում են ու ցույց տալիս, թե ճվիկը ինչպես մտավ խաղացողներից ծոցը).
Ճվիկը թռավ մտավ …-ի ծոցիկը:
Ճիվու, ճիվու, ճնճղիկ,
Թռավ, գնաց առվի եզրիկ,
Կերավ կուտիկ,
Խմեց ջրիկ,
Թռավ մտավ …-ի ծոցիկ:
Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ,
Ճվիկ գնաց հեռու քաղաք,
Բուրդ բերեց, բամբակ բերեց,
Թել մանենք, գլխարկ գործենք,
Մեր …-ի գլխին կործենք:
Թը~ռռ ճվիկ:
_Ճվի~կ, ճվի~կ, ճկութիկ,
Երկեն տաճիկ, բարակ լաճիկ,
Ճվի~կ, ճվի~կ, ճկութիկ,
Ճվիկը թռավ մտավ …-ի ծոցը:
Ճիվո՜ւ, ճիվո՜ւ, ճընճըղիկ,
Թռավ, գնաց առվու եզրիկ,
Կերավ կտիկ, խմեց ջրիկ,
Թռա՜վ, մտավ …-ի ծոցիկ:
Ճի՜վ – ճի՜վ ու ճի՜վ, ճըվճըվկան,
Թռավ, գնաց Հնդստան,
Կերավ կուտիկ, խմեց ջուրիկ,
Էկավ մտավ մամու ծոցիկ:
Միասնական խաղ-թռնոցիներ.
Թռի, թռի, թիթեռնիկ,
Եկեղեցու ծիծեռնիկ,
Խաչ պատուհան կուտ քաղե,
Ավազանի ջուր խմե:

Продолжить чтение «Ճվիկներ, խաղիկներ-թռնոցիներիներ»

Խաղերգեր և հաշվերգեր

Խաղերգեր և հաշվերգեր
Հաշվերգերը, խաղերգերը սովորաբար ասում են հաշվելու նպատակով, ռիթմիկ ձեռնախաղերի, մատնախաղերի, մանկական նստած որոշ խաղերի ժամանակ: Ձեռնախաղ Ձեռքերի ափերը ղեպի վեր պահած հավասար դիրքով շփում են իրար, ընդ որում շփելիս ձախ ձեռքը իջնելու դեպքում աջի մատները երկրորդ հոդերում ծալվում են նրա գլխին, և հակառակը աջը իջնելիս ձախի մատներն են ծալվում նրա գլխին: Աստիճանաբար ռիթմը արագացնում են: Խաղալիս ռիթմին համապատասխան արտասանում են.
— Էկե դուկե, տըմըզա,
Թալան չուկե պուպուգա,
Մախտե կոճակ, դան պլոճակ, 30 ճան ճուկ:
Այս խտղերգը կարող են ասել նաև այլ ձեռնախաղերի ընթացքում:
Խնոցի-հարոցի
Խաղում են զույգերով: Նստած կամ կանգնած դիրքով զույգերը դեմքով իրար են նայում: Մի խաղացողի երկու ձեռքերի մատները հագցրած են դիմացինի մատներին ափը ափին կպած: — Խնոցի-հարոցի, կարագը ձեզ, թանը մեզ: ԿամПродолжить чтение «Խաղերգեր և հաշվերգեր»

ԽԱՂԻ ԴԵՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

Հայտնի է, որ մինչև դպրոց հաճախելը երեխաների հիմնական զբաղմունքը խաղն է, սակայն շատ ծնողների կարծիքով` այն պարզապես զվարճանք է և անիմաստ ակտիվություն: Ծնողները գերադասում են զարգացնել երեխաների մտավոր ունակությունները պարապմունքների միջոցով, սակայն երեխաների զարգացման մեջ մեծ կարևորություն ունի խաղը, որը պատասխանատու է մի շարք ունակությունների զարգացման գործում։raznie-igry-638x368

 

Երևակայություն

Ինչպես ասել է Զիգմունդ Ֆրեյդը` Մենք բոլորս ծնունդով մանկությունից ենք: Շատ հաճախ կարելի է զուգահեռներ անցկացնել կյանքի ու խաղային իրավիճակների միջև, և եզրակացնել` վերջիններս ունեն ընդհանրություններ: Երեխան խաղի միջոցով իր երևակայությամբ ստեղծում է իրավիճակ, երևակայական աշխարհ լեցուն փորձություններով, որոնցից փորձում է ելք գտնել: Այսպիսով զարգանում է երեխայի երևակայությունը, տրամաբանությունը և հնարամտությունը:

Продолжить чтение «ԽԱՂԻ ԴԵՐԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ»

Խոսքի զարգացմանն ուղղված խաղեր և վարժություններ

«Երեխայի խելքը մատիկների մեջ է»

Փոքրիկը մշտապես ուսումնասիրում ու նվաճում է իրեն շրջապատող աշխարհը։ Ինֆորմացիայի ձեռքբերման հիմնական աղբյուրը շոշափումնն է։ Երեխային անհրաժեշտ է ամեն ինչի ձեռք տալ, բռնել, շոյել, երբեմն նույնիսկ «համտեսել»։ Եթե մեծահասկաները խրախուսում են փոքրիկների այս ձգտումները՝ նրանց առաջարկելով տարբեր խաղալիքներ (փափուկ, պինդ, հարթ, սառը և այլն), լաթի կտորներ, տարբեր առարկաներ ուսումնասիրելու համար, երեխան զարգանալու համար մեծ խթան է ձեռք բերում։ Ապացուցված է, որ երեխայի խոսքն ու նրա շոշափելու փորձը սերտ փոխկապակցված են։ Այդ իսկ պատճառով, եթե ցանկանում եք, որպեսզի Ձեր երեխան լավ խոսի, զարգացրեք նրա թաթիկները։

Մինչև մեկ տարեկանների համար բավարար է երեխայի ձեռքը տալ խաղալիքներ ու տարբեր մակերեսներ ունեցող առարկաներ, թղթի կտորներ, որոնք նա կարող է պատռել ու ճմրթել, փափուկ խաղալիքներ։

Մեկ տարեկանից մեծ երեխաների համար շատ օգտակար են մատիկների համար նախատեսված հատուկ ներկերը (երեխան մատները կամ ձեռքը թաթախում է ներկի մեջ և «նկարում» մեծ թղթի վրա), ծեփամածիկը (անպայման մեծահասակի հսկողության ներքո), որը դեռևս կարելի է միայն տրորել ու կտորների բաժանել։

Ինչքան մեծ է երեխան, այնքան շատ կարելի է ծանրաբեռնել նրա մատիկները։ 2 տարեկանից մեծ երեխաներին առաջարկեք խաղեր կոճակների հետ։ Կոճակներ կարելի է կարել կտորի վրա։ Այն կդառնա փոքրիկ գորգիկ, որի վրա երեխան կարող է ոտաբոբիկ քայլել։ Երեխաները սիրում են պարզապես իրար վրա դասավորել կոճակները, դրանք դասակարգել ըստ գույնի, չափի կամ տեղավորել տուփերի մեջ։

Մկրատով աշխատանքի յուրացումը ևս մեծ ծանրաբեռնվածություն է մատիկների համար։ Արդեն 3 տարեկանից երեխային կարելի է առաջարկել որևէ բան կտրել (թուղթ կտրելն ավելի հեշտ է, քան թել կամ կտոր կտրելը)։

3 տարեկանը լրացած փոքրիկների համար անպայման գնեք «մոզաիկա» (սկզբում ամենախոշոր հատիկներովը), խոշոր կտորներով փազլ, նկարչական պարագաներ և այլն։
Բոլոր այս խաղերը երեխաներին ուրախություն են պատճառում ու զարգացնում ձեռքերը, իսկ դրանց միջոցով նաև միտքը, խոսքը, ուշադրությունը և այլն։

Առաջարկում ենք խոսքի զարգացմանն ուղղված մի քանի խաղ, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն ձեռքերի հետ։

Խաղեր լեզվի համար

 

(արտաբերման ապարատի մարզում. սկսած մեկուկես տարեկանից)

Արտասանեք բանաստեղծությունը և ընդգծված բառերը արտաբերեք փոքրիկի հետ միասին.

Արածում է կովը դաշտում. «Մու՜, մու՜»։
Թռչկոտում է գծավոր մեղուն. «Զ-զ-զ, զ-զ-զ»։
Կամաց քամին է փչում. «Ֆ-ֆ-ֆ, ֆ-ֆ-ֆ»։
Զանգակն է հնչում. «Դինգ-դոնգ, դինգ-դոնգ»։
Խոտերում ծղրիդն է երգում. «Ց-ց-ց, ց-ց-ց»։
Փոքրիկ ծիտն է ծլվլում. «Ծիվ, ծիվ, ծիվ»։
Եվ բզեզն է բզբզում. «Ժ-ժ-ժ, ժ-ժ-ժ»։

Երեխան կարող է նախապես լսել, ապա նոր փորձել կրկնել։ Անմիջապես մի սպասեք ճիշտ արտաբերում երեխայի կողմից։ Արտաբերման ապարատը յուրաքանչյուրի մոտ անհատական է և զարգանում է աստիճանաբար։

Վարժություններ լեզվի համար

 

(արտաբերման ապարատի մարզում. սկսած մեկուկես տարեկանից)

Նստեք փոքրիկի դիմաց և արտաբերելով ներքևում բերված տողերը, կատարեք համապատասխան գործողությունները։ Երեխան սկզբում միայն կդիտի, ապա կփորձի կրկնել գործողությունները։

Լեզուն պատրաստվեց զբոսանքի.
(բացել բերանը)

Նա լվացվեց.
(լեզվի ծայրը տեղաշարժել վերևի շուրթի երկայնքով)

Սանրվեց.
(լեզուն մի քանի անգամ քսել վերևի ու ներքևի ատամնաշարերին, դուրս հանել բերանից ու կրկնի թաքցնել)

Անցորդներին հետևեց.
(լեզուն տեղաշարժել շրթունքների վրա, շուրթերը լիզել)

Աջ ու ձախ շուռ եկավ.
(լեզուն տեղաշարժել համապատասխան կողմ)

Ընկավ ներքև, բարձրացավ վեր.
(լեզուն իջեցնել ներքև, ապա բարձրացնել վերև)

Եվ բերանում անհետացավ.
(լեզուն թաքցնել բերանում)

Հիշեք, որ փոքրիկը Ձեր գործողությունները ընկալում է հայելային պատկերով, այդ իսկ պատճառով, արտասանելով «ձախ», Դուք պետք է լեզուն «աջ» շարժեք և հակառակը։ Կարելի է տեքստը ձայնագրել և այդ դեպքում Դուք կկենտրոնանաք միայն լեզվի վարժությունները փոքրիկի հետ միաժամանակ անելու վրա։ Կարող եք ինքներդ հորինել փոքրիկ հեքիաթ լեվի մասին համանման շարժումներով։

Գուշակիր, թե ո՞վ է մեզ հյուր եկել

(նյութը՝ խաղալիքներ կամ նկարներ)

1. Մեծահասակը փոքրիկին ցույց է տալիս խաղալիքը կամ նկարը (օրինակ կով) և առաջարկում հիշել, թե ինչպիսի՞ ձայն է այն հանում։ Երեխան արտաբերում է՝ «Մու-ու»։ Նմանապես գործողությունները կրկնել մյուս նկարների հետ (ինչպիսի ձայն ունի մեքենայի ազդանշանը, ինչպե՞ս է թակում թմբուկը, ինչ ձայն է հանում հոսող ջուրը և այլն)։

2. Մեծահասակը առաջարկում է ձայներով գուշակել, թե ո՞վ է հյուր եկել.
– «Մու-մու-ու». այդ ո՞վ է բառաչում։
– «Մյաու-մյաու». այդ ո՞վ է մլավում։
– Այն ո՞վ է թաքնվել ու ծվծվում. «Պի-պի-պի»։
– «Կո-կո-կո-կո». սա ո՞վ է։
– «Կվա-կվա-կվա». հիմա ո՞վ է։
– «Կու-կու, կու-կու». այդ ո՞վ է ձայն տալիս։
– «Թիկ-թակ, թիկ-թակ». սա ի՞նչ ձայն է։
և այլն։

Փոփոխելով ձայնի բարձրությունը կարելի է երեխային առաջարկել գուշակել. մե՞ծ թե փոքր կատու է մլավում և այլն։

Գուշակիր ձայնից

(այս խաղի զարգացնում է ուշադրությունն ու ձայնային ընկալումը։ Նյութը տարատեսակ խաղալիքներ են, որոնք կարող են հատկանշական ձայներ արձակել. օրինակ՝ թմբուկ, զանգակ, գդալ, թուղթ և այլն)

Երեխան նստում է թիկունքով դեպի մեծահասակը, ով պետք է տարբեր առարկաներով ձայներ ստանա։ Երեխան առանց շուռ գալու պետք է գուշակի, թե ո՞ր առարկան է հանել այդ ձայնը։
Ձայները կարող են տարատեսակ լինել, օրիան՝ գդալը կամ գնդակը հատակին նետել, պատռել թուղթը, մի առարկայով մյուսին հարվածել և այլն։ Կարելի է յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար երեխային միավորներ տալ՝ ոգևորելու համար։ Կարելի է խաղալ միաժամանակ մի քանի երեխայի հետ (այս դեպքում ի հայտ կգա մրցակցության զգացումը)։

Խոսքային շնչառության զարգացման խաղեր

Որպեսզի փոքրիկը կարողանա արտաբերել օրինակ «ս», «զ», «ժ», «շ» խուլ բաղաձայնները, երեխան պետք է կարողանա լավ ներշնչել։ Առաջարկվող վարժությունները կօգնեն զարգացնել նման կարողությունը, կանխարգելել կակազումը և հնչյունների կամ բառերի «կուլ տալը»։

«Խատուտիկ»

 

(նյութը՝ խատուտիկ ծաղիկ)

Զբոսանքի ընթացքում գտեք խատուտիկ ծաղիկ։ Առաջարկեք փոքրիկին այնպես փչել ծաղկի վրա, որպեսզի խավը ամբողջության թռչի։ Սովորաբար երեխային դա հաջողվում է 3-4 անգամից։

«Փաթիլներ»

(նյութը՝ բամբակի մի քանի փոքր կտոր կամ անձեռոցիկի կտորներ)

Մեծահասակը ցույց է տալիս, ինչպե՞ս փչել «փաթիլները» բաց ափի միջից։ Երեխան կրկնում է։ Վարժությունը կատարել 2-3 անգամ։

«Թռի՛ր, թիթեռ»

(նյութը՝ 2-3 թիթեռ՝ պատրաստված վառ գունավոր թղթերից, որոնք թելով կախված կլինեն երեխայի դեմքի մակարդակին)

Երեխան պետք է այնպես փչի թիթեռների վրա, որպեսզի նրանք «թռչեն»։ Փչել ոչ ավել քան 10 վայրկյան, ընդմիջումներով, որպեսզի երեխայի մոտ գլխապտույտ չառաջանա։